Diensten

Wij helpen u
graag verder


U vertrouwt op ons en wij maken dit graag waar!

Accountancy

• opstellen jaarrekening
• opstellen tussentijdse financiële rapportages
• begrotingen en liquiditeitsprognoses
• inrichting administratie
• verzorging en begeleiding administratie
• krediet aanvragen
• algemene bedrijfseconomische adviezen


Fiscale dienstverlening en advies

• inkomstenbelasting
• vennootschapsbelasting
• omzetbelasting
• dividendbelasting
• loonheffingen
• overname aandelen
• bedrijfsopvolging/bedrijfsoverdracht
• inbreng (IB-)onderneming in een B.V. of andersom
• herstructurering van ondernemingen
• bezwaar en beroepschriften
• erven en schenken

Financiële administratie & online boekhouden

Een juiste financiële administratie is essentieel voor uw onderneming. Gelukkig kan dit tegenwoordig al (grotendeels) digitaal, maar het is wel belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. Ook voor de Belastingdienst is dit een vereiste. Het bijhouden van alle inkomsten en uitgaven is meestal geen probleem, maar kennis van een juiste boekhoudkundige verwerking en het doorzien van fiscale gevolgen is een heel ander verhaal. Wij helpen u graag hierbij!


Salarisadministratie & personeelszaken

• arbeidsrechtelijke vraagstukken
• arbeidsovereenkomsten
• personeelsbeleid
• sociale verzekeringen
• fiscaal vriendelijk belonen
• in- en uitstroom (ontslag) van personeel
• bemiddelen bij geschillen tussen werkgever en werknemer
• opstellen beëindigingsovereenkomsten en ontslagprocedures

Bedrijfsadvies

• ondernemingsstrategie
• organisatie/reorganisatie
• investerings- en groeistrategie
• financieringen
• liquiditeitsbewaking
• kostenbeheersing
• ondernemingsvormen
• fusies en overnames
• herstructurering van ondernemingen
• aandelenwaardering
• management buy-outs en buy-ins